Login

Privacybeleid

Wij waarderen het dat je onze website bezoekt. Het beschermen van jouw privacy is heel belangrijk voor ons en we willen dat je je veilig voelt op onze website.  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle website bezoekers, aanvragers, geïnteresseerde partijen en klanten wiens persoonsgegevens aan ons ter beschikking worden gesteld in relatie tot een websitebezoek, een sollicitatie (via de website of op een andere manier) of de uitvoering of initiëring van een zakelijke relatie. Hetzelfde geldt voor alle gebruikers van onze dienstverlening waarmee we bewustzijn creëren, in zover we daarbij persoonlijke data verwerken voor ons eigen gebruik. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens vermeld in dit privacybeleid. 

Eerdergenoemde persoonsgegevens zijn informatie in relatie tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’ genoemd).  Dit omvat specifiek je naam en e-mailadres, maar ook gegevens over jouw gebruik van onze website (bijvoorbeeld je IP-adres), informatie in je CV etc. 

Onderstaand informeren we je over de aard, scope en doeleinde van de persoonsgegevens die we verwerken en over jouw rechten als betrokkene.

1. Naam en adres van de betrokkene 

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, evenals andere regelgeving inzake gegevensbescherming, is: 

SoSafe GmbH  
Lichtstr. 25a   
50825 Keulen 
Duitsland  
Directie: Dr. Niklas Hellemann, Lukas Schaefer, Felix Schürholz, Felix Fichtl
E-mail: info@sosafe.de 
Telefoon: +49 221 6508 3800

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming 

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is 

de heer Sebastian Herting  
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH 
Hallerstraße 76 
20146 Hamburg 
Duitsland 
Telefoon: +49 40 228 69 11 40 
E-mail: dpo@sosafe.de

a. Websitebezoek voor informatieve doeleinden 

Wanneer je onze website alleen bezoekt voor informatieve doeleinden, zonder daarbij persoonsgegevens van jezelf te verstrekken, slaan we toegangsgegevens op in de zogenaamde server log files. Dit omvat 

 • de naam van de opgevraagde file, 
 • datum en tijd van opvraging, 
 • volume van de overgedragen gegevens, 
 • gebruikte browser, 
 • gebruikt besturingssysteem, 
 • IP-adres, 
 • opgevraagde URL, 
 • vorige URL (URL die je bezocht direct voorafgaand aan je bezoek aan onze website) en  
 • de aanvragende provider. 

De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Artikel 6 paragraaf 1 lit f GDPR. Ons rechtmatige belang is om jou toegang te geven tot onze website. 

De vermelde persoonsgegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer je onze website bezoekt. Zonder de verwerking van persoonsgegevens gedurende de sessie (met name het IP-adres), kan de website mogelijk niet worden weergegeven of slechts in beperkte mate. 

b. Contact 

Op onze website bieden we informatie aan waarmee je snel digitaal contact met ons kunt opnemen en direct met ons kunt communiceren. Dit omvat met name onze contactformulieren. Als je contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen.  

Daarnaast bieden we ook contactmogelijkheden via een contactveld en berichten (via de aanwezigheid op sociale media) op verschillende sociale media platforms, zoals gedetailleerd vermeld in sectie 5. 

Op die manier verwerken we in het algemeen de volgende persoonlijke data van jou: 

 • voor- en achternaam,
 • e-mailadres,
 • Bedrijf/werkgever,
 • telefoonnummer en
 • persoonsgegevens die zijn opgenomen in de individuele sollicitatiebrief.

We gebruiken de persoonsgegevens die je verstrekt uitsluitend voor de verwerking van je specifieke vraag. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen in een Customer Relationship Management systeem (een zogenaamd CRM-systeem) of een ander organisatorisch instrument voor klantgegevens.  
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval wanneer het betreffende gesprek met jou is beëindigd of een afgesloten contract wordt beëindigd en de gegevens niet langer nodig zijn. 

De rechtsgrondslag hangt in dit opzicht af van de informatie die je ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt via e-mail, het contactformulier of een bericht. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Artikel 6, lid 1, onder b van de AVG. Als het contact wordt gelegd voor andere doeleinden, is de rechtsgrondslag Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

c. Sollicitatie 

De verwerking van bepaalde persoonsgegevens is ook onvermijdelijk om een sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren. We verwerken de volgende persoonsgegevens in verband met een sollicitatie, die kan worden ingediend via het sollicitatieportaal, via een sociale media presentie, per e-mail of per post, totdat er een beslissing is genomen over jouw sollicitatie: 

Persoonlijke informatie omvat met name: 

 • naam, 
 • titel, 
 • privé contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres), 
 • geslacht, 
 • geboortedatum en -plaats, 
 • burgerlijke staat, 
 • aantal kinderen, 
 • informatie over het rijbewijs, 
 • gehandicapte status. 

Specifieke informatie omvat onder andere 

 • CV,
 • aanbevelingsbrief,
 • sollicitatiebrief,
 • werkvergunning,
 • vorige betrekkingen,
 • trainingsgeschiedenis,
 • talen die je spreekt,
 • voor de functie relevante vaardigheden en
 • referenties en dergelijke.

De eerder genoemde persoonsgegevens zijn vereist voor de selectie van geschikte werknemers, de kennisgeving van de beslissing over een sollicitatie, de coördinatie van het sollicitatieproces (bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek) en voor het aangaan van een arbeidsverhouding.  

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is § 26 (1) zin 1 BDSG. 

We verzamelen de eerder genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou als sollicitant tijdens het sollicitatie- en wervingsproces. Als je sollicitatie niet succesvol is, zullen we deze persoonsgegevens drie maanden lang bewaren nadat we je over deze beslissing hebben geïnformeerd. 

d. Gegevensverzameling en gebruik voor contractafhandeling 

Om de contractuele relatie met jou te initiëren of uit te voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens onvermijdelijk. In verband met de uitvoering van het contract, inclusief eventuele registratie binnen het kader van onze diensten voor bewustwording, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens: 

 • naam, 
 • bedrijfsnaam, 
 • zakelijk adres, 
 • e-mailadres, 
 • telefoonnummer en 
 • documenten of teksten die door jou zijn ingediend en persoonsgegevens bevatten, 

evenals alle gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude, in het bijzonder: 

 • creditcard- of betaalkaartnummers, 
 • eventuele beveiligingscodes, en 
 • andere factuurgegevens. 

Voor zover we deze persoonsgegevens gebruiken (i) om de planning, uitvoering, controle en administratie van je contractuele relatie met ons te coördineren, (ii) om je informatie te verstrekken over je registratie of hoe je wijzigingen kunt aanbrengen in ons systeem, of (iii) om betalingstransacties uit te voeren, is de rechtsgrondslag voor deze verwerkingshandelingen Artikel 6, lid 1, onder b van de AVG. 

Als daarentegen de persoonsgegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van geschillen, de handhaving van de contractuele overeenkomst en de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, is de wettelijke basis voor deze verwerking Artikel 6, lid 1, onder b of f van de AVG, afhankelijk van de aard van de claims. 

Als je je gegevens hebt verstrekt met het oog op het initiëren van een contractuele relatie, kunnen we deze doorgeven aan onze verkooppartners als ze geschikt zijn voor jouw segment. De wettelijke basis voor deze verwerking is Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. 

Wij verzamelen persoonsgegevens in verband met de uitvoering van het contract rechtstreeks van jou, doordat jij de persoonsgegevens zelf verstrekt bij het bestellen/registreren, of dit nu via het selfserviceportaal gebeurt https://app.sosafe.de/ of op een andere manier. 

Na volledige afhandeling van het contract worden je gegevens geblokkeerd voor verdere gebruik en verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of tenzij wij het recht behouden om gegevens langer te gebruiken, wat is toegestaan volgens de wet en waarover wij je hieronder informeren.

e. Nieuwsbrief 

Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.  

Om onze nieuwsbrief te verzenden, maken we gebruik van de dienstverlener HubSpot, die wordt geëxploiteerd door HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met HubSpot, die HubSpot verplicht jouw gegevens te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en deze niet door te geven aan derden. Je gegevens worden opgeslagen op de servers van HubSpot. 

Om je aan te melden, moet je ons je e-mailadres verstrekken. Je kunt ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken, zoals je naam. De registratie vindt plaats via een dubbele opt-in procedure. Na registratie ontvang je van ons een e-mail waarin je de registratie moet bevestigen. Dit gehele proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen. Hieronder vallen zowel de opslag van de registratie en de bevestigingstijd, als ook je IP-adres. 

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het verzenden van de nieuwsbrief is Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.  

Je kunt je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in verband met het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. Gebruik de verstrekte link aan het einde van de nieuwsbrief om je af te melden. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijft onaangetast door de intrekking.

f. Verzenden van demo e-mail 

Persoonsgegevens worden ook verwerkt wanneer je je aanmeldt voor een demomailing om de geschiktheid van onze diensten voor jouw bedrijf te testen.  
 

Voor het verzenden van demo e-mails als onderdeel van onze demo (op demo.sosafe.de), maar niet voor onze phishing simulaties als onderdeel van een opdracht, maken we gebruik van de diensten van SendGrid, Inc., 1801 California Street, Suite 500, Denver, CO 80202, VS. Cookies en web beacons (trackingpixels) worden gebruikt in de e-mails die door SendGrid worden verzonden bij het uitvoeren van de demomailing. Met behulp van SendGrid analyseren we het verzenden van de demomails. De analyse wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van de berichten en voor de voorbereiding van de evaluatie van de demomailing. De persoonsgegevens worden overgedragen naar de SendGrid-server in de VS. Overheidsinstanties in de VS kunnen ook toegang hebben tot deze persoonsgegevens. We hebben de door de Europese Commissie aangenomen standaard contractuele clausules met SendGrid afgesloten om het beschermingsniveau van de GDPR in de VS te waarborgen. 

Voor demomailings verwerken we de volgende registratiegegevens: 

 • aanhef, 
 • naam, 
 • e-mailadres. 

Evenals de volgende analysegegevens: 
 

 • een bericht werd geopend, 
 • welke links, indien aanwezig, werden aangeklikt en 
 • tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem. 

De gegevensverwerking is gebaseerd op jouw toestemming op grond van Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.  

Je kunt jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de demomailings te allen tijde intrekken door de demomailings op te zeggen (door een e-mail te sturen aan support@sosafe.de). De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingshandelingen blijft onaangetast door de intrekking.  

Zonder de overeenkomstige verwerking van de persoonsgegevens kan de demomail mogelijk niet worden geleverd of slechts in beperkte mate.

g. Gebruikersenquêtes 

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt wanneer gebruikers (werknemers van onze klanten) persoonlijke gegevens verstrekken in de gebruikersenquêtes die zijn opgenomen in onze awareness diensten. 

Op de educatieve pagina’s die zijn gekoppeld aan onze gesimuleerde phishing e-mails (links die starten met https://learning.sosafe.de/…) en binnen ons e-learning platform (https://elearning.sosafe.de), bieden we jou (als gebruiker) de mogelijkheid om ons feedback, complimenten of kritiek te geven. De beoordeling die je invoert (op een schaal van 1-5) en de optionele vrije tekst worden beschikbaar gesteld aan jouw werkgever, enerzijds om hem een overzicht te geven van de feedback van het personeel over de aangeboden IT-beveiligingstraining, en anderzijds worden deze door ons gebruikt om onze diensten te verbeteren. Daarom worden, als je identificerende kenmerken verstrekt in de vrije tekst of je e-mailadres achterlaat voor vragen over je feedback (niet gemeld aan de werkgever), deze persoonsgegevens door ons verwerkt voor het genoemde doel. 

Daarnaast kan er ook een beoordelingsscore en opmerking worden ingediend per e-learningmodule. Deze beoordelingen worden samen met jouw e-learningaccount persoonlijk opgeslagen. 

Daarnaast kunnen we links toevoegen naar feedbackformulieren in verband met onze Phishing Report Button. Deze feedbackformulieren worden geleverd door Microsoft, onze onderverwerker, op servers in de EU. Gegevens worden alleen verzonden als je gegevens toevoegt en indient via deze formulieren. We gebruiken dergelijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden vermeld in het betreffende feedbackformulier. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens door ons is Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.

Bovendien kunnen we, in de context van het leveren van onze contractuele diensten aan u, voorstellen dat u feedback geeft over uw ervaring met het gebruik van onze diensten. Wij zullen u hiertoe links verstrekken naar feedback-tools van externe aanbieders. Houd er rekening mee dat op het verstrekken van uw feedback op het platform van dergelijke externe aanbieders de voorwaarden van die externe aanbieder (waarmee wij niet verbonden zijn) van toepassing zijn.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het uitnodigen tot het geven van feedback via een externe aanbieder is ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid. 1 onder f AVG).

De feedback zelf die via de tools van de externe aanbieders wordt gegeven, zal ook door ons worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor de andere verwerking van persoonsgegevens die we uitvoeren bij het leveren van onze diensten onder een contract met een klant (bijvoorbeeld jouw werkgever), is de respectievelijke klant de enige verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die bij een dergelijke verwerking zijn betrokken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op een dergelijke verwerking van persoonsgegevens waarbij wij persoonsgegevens alleen verwerken in de rol van verwerker namens een dergelijke klant. 

h. Interviews voor productonderzoek en -ontwikkeling 

Gebruikers van onze awareness diensten kunnen vrijwillig deelnemen aan interviews. We gebruiken de tijdens interviews verzamelde gegevens voor interne doeleinden om onze producten en diensten verder te verbeteren. We kunnen de resultaten samenvoegen met de antwoorden van andere deelnemers om de interviewresultaten intern bij SoSafe te delen. Video-opnamen en/of transcripties worden alleen gemaakt als je hiervoor toestemming hebt gegeven. We verwijderen video-opnamen na 12 maanden en alle andere persoonlijke interviewgegevens na twee (2) jaar. 

De wettelijke basis voor het opslaan van gegevens in het kader van video’s is jouw toestemming op grond van Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.

i. Google Ads Lead Form Extensions  

We maken gebruik van de Google Ads leadformulier extensieservice om je de mogelijkheid te bieden rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze advertenties op Google Ads. Als je persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Google gedurende 30 dagen bewaard. 

De wettelijke basis hiervoor is in de eerste plaats jouw toestemming op grond van Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG. Als jouw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de wettelijke basis voor de verwerking Artikel 6, lid 1, onder b van de AVG. 

4. Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies te faciliteren, gebruiken we zogenaamde ‘cookies’ op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je apparaat. 

Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om je voorkeuren bij te houden en te bepalen, en je individueel te identificeren tijdens een bezoek aan onze website. Na afloop van de browsersessie worden de meeste van de cookies die we gebruiken weer verwijderd (‘sessiecookies’). De permanente cookies daarentegen blijven op je apparaat staan en stellen ons bijvoorbeeld in staat om je te herkennen bij je volgende bezoek of om je gebruiksgedrag te analyseren. Je kunt je toestemming te allen tijde hier intrekken voor toekomstig gebruik:

a. Gebruik van noodzakelijke cookies 

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van onze websites eenvoudiger voor jou te maken. Een aantal functies van onze website kan niet worden aangeboden zonder het gebruik van deze cookies. Voor andere functies is het gedeeltelijk noodzakelijk dat je browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. In geval van niet-acceptatie of uitschakeling van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. 

In deze doelen ligt ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel volgens Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

b. Gebruik van cookies voor analysedoestellingen en online marketing 

In deze sectie informeren we je over de technologiepartners van wie we diensten gebruiken voor het meten van bereik en online marketingdoeleinden. Als er geen anonieme of geanonimiseerde gegevens worden verwerkt, of als we geen voorafgaande toestemming verkrijgen in het kader van het gebruik van cookiemanagement (Art. 6(1)(a), Art. 7 AVG), is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang (Art. 6(1)(f) AVG) om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten en ons aanbod te optimaliseren en meer gericht te sturen. 

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kun je dit te allen tijde intrekken via de instellingen in ons cookiemanagement. Als de verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang, heb je over het algemeen de mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out). Als er hieronder geen expliciete opt-out mogelijkheid van de betreffende dienstverlener wordt vermeld, kun je cookies uitschakelen in de instellingen van je browser. Dit kan echter de functionaliteit van onze online aanbieding beperken. Als alternatief of aanvullend kun je ook de volgende algemene opt-out opties gebruiken:  

a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.  

b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.  

c) VS: https://www.aboutads.info/choices.  

d) Grensoverschrijdend: https://optout.aboutads.info

In alle gevallen omvatten de verwerkte gegevenscategorieën gebruiksgegevens en metadata. Bereikmeting en online marketing worden met name uitgevoerd op basis van cookie- en web beacon technologie. In dit verband worden geen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt.  

Tenzij anders vermeld, wordt de verwijdering van gegevens bepaald in overeenstemming met de privacyverklaringen van de technologiepartners. 

Google Tag Manager 

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde website-tags kunnen beheren via een interface (en zo bijvoorbeeld Matomo en andere marketingdiensten in onze online aanbieding kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen gebruikersgegevens. Met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens, verwijzen we naar de volgende informatie over Google-services. 

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Privacybeleid van de dienstverlener: https://policies.google.com/privacy; Binnen het kader van deze dienst vindt gegevensoverdracht naar een derde land plaats, dat wil zeggen een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, of een dergelijke overdracht kan niet worden uitgesloten. Garantie bij verwerking in derde landen: EU-standaardcontractuele clausules https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Matomo 

Op deze website gebruiken we Matomo voor verkeersanalyse, sessieregistratie, meting van formulier-/mediakoppelingen en A/B-tests. Hiervoor verwerken we de volgende gegevens: datum en tijd, titel van de bekeken pagina, URL van de bekeken pagina, URL van de pagina die vóór de huidige pagina is bekeken, schermresolutie, tijd in lokale tijdzone, geklikte en gedownloade bestanden, klikken op een link naar een extern domein, paginageneratietijd, land, regio, stad, hoofdtaal van de browser en gebruikersagent van de browser. Deze gegevens worden alleen door ons verwerkt voor interne analyse van onze website. Ze worden niet gedeeld met derden. 

Google Ads 

We gebruiken Google Ads om advertenties te plaatsen op de websites van Google, Google-partners en in het displaynetwerk, en om hun succes te meten (conversiemeting). Daarbij ontvangen we alleen een anonieme algemene evaluatie, maar geen informatie met betrekking tot individuele gebruikers. Je hebt de mogelijkheid om de volgende opt-out optie van de dienstverlener te gebruiken: https://adssettings.google.com/

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; privacybeleid van de dienstverlener: https://www.google.com/policies/privacy. In het kader van deze dienst vindt gegevensoverdracht naar een derde land plaats, dat wil zeggen een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, of een dergelijke overdracht kan niet worden uitgesloten. Garantie voor verwerking in derde landen (VS): EU-standaardcontractuele clausules https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
GDPR 

Facebook Pixels (Facebook Aangepaste Doelgroepen) 

De Facebook-pixel is een oplossing voor het tonen van op interesse gebaseerde advertenties aan gebruikers van onze website wanneer ze het Facebook sociale netwerk of andere websites bezoeken die deze methode ook gebruiken. 

Dienstverlener: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; https://www.facebook.com/policy.php; verdere informatie voor gegevensverzameling: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Twitter Ads 

We gebruiken de remarketingfunctie van Twitter Inc. (“Twitter”) op onze website. Met de Twitter remarketingfunctie kunnen we je benaderen met advertenties op basis van je interesses op het Twitter-platform. Hiervoor gebruikt Twitter zogenaamde ‘tags’. Via deze tags worden bezoeken aan onze website net als gegevens over het gebruik in pseudonieme, niet-persoonlijke vorm vastgelegd. Als je vervolgens Twitter bezoekt, krijg je advertenties te zien op basis van je interesses.

Dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Ierland. Meer informatie: https://support.twitter.com/articles/20171528, https://business.twitter.com/nl/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html

HubSpot 

We gebruiken HubSpot als een geïntegreerde marketingoplossing om onze e-mailmarketing, sociale media publicatie en -rapportage, rapportage, contactbeheer en contactformulieren samen te brengen. 

Dienstverlener: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Meer informatie: https://legal.hubspot.com/privacy-policy, https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser, https://knowledge.hubspot.com/account/hubspot-cookie-security-and-privacy

Microsoft Advertising/Bing 

We gebruiken Microsoft Advertising/Bing om op interesse gebaseerde advertenties te tonen aan gebruikers van onze website wanneer ze websites bezoeken die deel uitmaken van het Microsoft-advertentienetwerk. 

Dienstverlener: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, VS. 

Meer informatie: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Wonderkind 

We gebruiken de diensten van Wonderkind op deze website. Wonderkind helpt ons talenten te vinden via kunstmatige intelligentie. Wonderkind gebruikt cookies om relevante vacatureadvertenties aan je te tonen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Wonderkind en hoe Wonderkind je persoonlijke gegevens verwerkt, kun je terecht op https://www.wonderkind.com/privacy-policy

Dienstverlener: Wonderkind Global B.V., H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam. 
Meer informatie: https://www.wonderkind.com/privacy-policy

Reddit

Wij maken op onze website gebruik van de Reddit Conversion Pixel. Dit is een analysetool van Reddit Inc., 548 Market St, San Francisco, CA 94104, VS (“Reddit”). Met behulp van deze tool kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website volgen nadat ze via een Reddit-advertentie op onze website zijn gekomen. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van Reddit-advertenties evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige advertentiecampagnes optimaliseren.

De door de cookie verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en bieden geen inzicht in de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Reddit opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Reddit de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Reddit (https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy).

Als je niet wilt dat Reddit de informatie die via onze website is verzameld, koppelt aan jouw Reddit-gebruikersaccount, moet je uitloggen bij Reddit voordat je onze website bezoekt. Bovendien kun je het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de deactiveringspagina van de Network Advertising Initiative te bezoeken en de instructies daar te volgen: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Meta

We maken gebruik van de diensten van Meta, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Meta”) voor het bijhouden van conversies en aangepaste doelgroepen op onze website. Tracering wordt alleen gebruikt met uw voorafgaande toestemming als onderdeel van onze cookiebanner. Conversietracering stelt ons in staat om de effectiviteit van onze online advertenties te meten door bij te houden welke acties gebruikers op onze website ondernemen nadat ze op een van onze Meta-advertenties hebben geklikt. Voor het bijhouden van conversies worden cookies of vergelijkbare technologieën opgeslagen op uw eindapparaat.

We gebruiken ook de Custom Audiences-service van Meta om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Hiervoor uploaden we de gegevens van onze klanten (bijv. berekeningen van e-mailadressen) naar Meta in gehashte of gecodeerde vorm. Meta vergelijkt deze hashes met de hashes van Meta-gebruikers om onze advertenties gericht weer te geven.

De gegevens die door deze diensten worden verzameld, kunnen worden gekoppeld aan je Meta-profiel als je bent aangemeld bij Meta. Als je deze koppeling wilt vermijden, moet je uitloggen uit je Meta-account voordat je onze website bezoekt. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door Meta vind je in het privacybeleid van Meta: Meta Privacybeleid.

Om in het algemeen te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld door metadiensten op onze website, kunt u de juiste instellingen maken in uw meta-account of speciale browserplug-ins en extensies gebruiken die tracking voorkomen.

Clearbit

We gebruiken Clearbit om gegevens te verrijken die relevant zijn voor onze marketing- en verkoopprocessen en een verbeterde website-ervaring.

Serviceprovider: API Hub, Inc. dba Clearbit, 548 Market St. #95879, San Francisco, CA 94104. Privacybeleid.

5. Sociale media 

Naast deze website zijn wij ook aanwezig op verschillende sociale media platforms (zie de sociale media platforms vermeld onder 5. b.) om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en sollicitanten die daar actief zijn en hen te informeren over onze diensten en openstaande vacatures.

a.Pictogrammen op onze website 

In dit verband worden op deze website https://sosafe-awareness.com/nl/ alleen eenvoudige links gebruikt voor de pictogrammen, die geen verbinding tot stand brengen met de respectievelijke sociale media pagina wanneer de website wordt geladen. Dit onderscheidt de hier gebruikte sociale media-links van de veelvoorkomende ‘like’-knoppen, die al gegevens naar de sociale media platforms verzenden wanneer de website wordt geladen, zonder dat erop geklikt hoeft te worden. 

b. Verwerking van je gegevens bij een bezoek aan de website van de sociale media providers 

Voor zover je onze sociale media kanalen bezoekt door op de link te klikken of rechtstreeks, worden je persoonlijke gegevens alleen door ons verwerkt in de mate bepaald onder 3. b. en c. hierboven.  

Daarnaast worden je persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de aanbieder van het sociale media platform op de website van de sociale media provider. Het is mogelijk dat naast de opslag van de gegevens die je specifiek op dit sociale mediaplatform hebt ingevoerd, de sociale mediaprovider ook verdere informatie verzamelt, verwerkt of gebruikt. Als je bent ingelogd met je persoonlijke gebruikersaccount van het betreffende netwerk tijdens het bezoeken van zo’n sociaal media platform, kan het sociale media platform het bezoek aan jouw account toewijzen. Als je een dergelijke toewijzing niet wenst, moet je uitloggen bij je account en de cookies verwijderen voordat je onze sociale media kanalen bezoekt.  

Wij zijn niet in staat om bij te houden welke specifieke gegevens door de sociale media providers worden verwerkt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling daar en over de verdere verwerking en het gebruik van je gegevens, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de betreffende sociale mediaprovider:  

Facebook  
Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.  
Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/  

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads   

Twitter  

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.  
Privacybeleid: https://twitter.com/nl/privacy   
Opt-out: https://twitter.com/personalization 

LinkedIn

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland.  
Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   
Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out   

Xing

Xing wordt beheerd door New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.  
Privacybeleid en opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

c. Bijhouden van offline conversies

We sturen gegevens met betrekking tot leads die leiden tot potentiële klanten en klanten naar LinkedIn. Dit helpt ons resultaten te meten en advertentiecampagnes buiten onze website te optimaliseren (op de LinkedIn-website). Om dit te bereiken, uploaden we offline conversies naar de Campaign Manager die door LinkedIn wordt geleverd, creëren we een offline conversiegebeurtenis en koppelen we vervolgens de offline conversies aan specifieke campagnes. In deze context worden, naast de in punt 3b genoemde gegevens, de volgende persoonlijke gegevens verwerkt: functie, land- en levenscyclusstadiumgegevens. E-mailadressen worden gehasht met behulp van SHA256. Offline conversiegegevens die we uploaden, worden opgeslagen op de servers van LinkedIn in de Verenigde Staten. 

De wettelijke basis voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens is Artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitieme belang is optimalisatie van advertentierelevantie en geaggregeerde rapportage over advertentieconversies. 

Offline conversiegegevens worden 180 dagen bewaard, waarna ze automatisch worden verwijderd. De enige gegevens die behouden blijven, zijn de geaggregeerde conversierapportage in de Campaign Manager. 

LinkedIn 

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. 

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

6. Geïntegreerde content en services van derde partijen 

We integreren deels content van derden op onze website, zoals YouTube- en Vimeo-video’s, kaarten van Google Maps of afbeeldingen van andere websites.  

In de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ wordt deze content geïntegreerd, wat betekent dat er geen gegevens over jou als gebruiker worden overgedragen als je de content niet afspeelt of erop klikt. Alleen als je akkoord gaat met de gegevensoverdracht en de content afspeelt of erop klikt, worden de gegevens genoemd in de volgende paragraaf overgedragen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.  

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens na jouw toestemming is Artikel 6 lid 1 lit. a AVG.

a. Grafieken van derden 

In het geval van afbeeldingen van andere websites is de overdracht van jouw IP-adres naar de derde partij nodig om deze inhoud weer te geven. Helaas hebben we geen invloed op of de derde partij het IP-adres verzamelt of opslaat voor andere doeleinden dan het louter weergeven van de inhoud. Als we ons bewust worden van een dergelijk gebruik, zullen we je hierover informeren in dit privacybeleid. 

b. Video’s: Wistia 

We hebben de mediaspeler van Wistia (Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, VS) op onze website geïntegreerd om extern videomateriaal in te sluiten. Hierbij gebruiken we de privacy modus. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld zonder jouw expliciete toestemming, zelfs niet bij het afspelen van de video. In de privacy modus worden alleen geanonimiseerde IP-adressen en gegevens voor het bekijken van een video verzameld. 

Als je individuele tracking door Wistia toestaat bij het bekijken van de video door dit in de cookiebanner toe te staan, verzamelt Wistia het IP-adres en kan zo het bekijken van een video aan een bezoeker toewijzen. 

Meer privacy-informatie over de video-afspeelfunctie in de privacy modus van Wistia vind je op: https://wistia.com/support/developers/player-privacy-mode en over gegevensverwerking in het algemeen op: https://wistia.com/privacy

c. Google Maps 

Door op de Google Maps-kaart op onze website te klikken, ontvangt Google (Google Maps is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, VS) de informatie dat je de overeenkomstige subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de tijdens het informatieve bezoek aan onze website verzamelde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij Google, worden jouw gegevens direct aan jouw account toegewezen. Als je niet wilt dat de toewijzing aan jouw profiel bij Google plaatsvindt, moet je uitloggen voordat je de kaart activeert. Google slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van de website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het leveren van op behoeften gebaseerde advertenties. Voor meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling en -verwerking door Google, verwijzen we je naar het privacybeleid van Google. Daar vind je ook verdere informatie over jouw rechten en instellingsopties ter bescherming van jouw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Je kunt deze toestemming op elk moment beëindigen door op de volgende knop te klikken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingshandelingen blijft onaangetast door de intrekking.

d. reCAPTCHA 

Met reCAPTCHA (de provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in het demoformulier) wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muishandelingen die door de gebruiker worden gemaakt). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. 

De gegevensverwerking is gebaseerd op Artikel 6 lid 1 lit. f AVG. We hebben een legitiem belang bij het beschermen van onze webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde aanvragen.  

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

e. AMAZD 

We gebruiken de AMAZD-verkoopcommunicatietool op onze website, waarmee (video)chats of afspraken kunnen worden geboekt. De dienstverlener van deze functionaliteit is AMAZD GmbH, Westendstraße 193, 80686 München, Duitsland.  

Website: https://www.amazd.co/  
Privacybeleid: https://www.amazd.co/legal/en/privacy-policy   

De wettelijke basis voor deze verwerking is de nakoming van het contract door ons evenals de reactie op precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. AVG) en legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. AVG). 

7. Gegevensverwijdering en opslagperiode 

Tenzij anders vermeld, worden je persoonlijke gegevens verwijderd wanneer je je toestemming voor opslag intrekt of wanneer de kennis van deze gegevens niet langer nodig is om het doel waarvoor het is opgeslagen te vervullen. Opslag kan ook plaatsvinden als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in Unieregels, wetten, of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. 

We controleren regelmatig of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen nog steeds geldig is en verwijderen je gegevens onmiddellijk als dit niet langer het geval is. Houd er rekening mee dat met betrekking tot de relevante gegevens de verwijdering pas zal plaatsvinden na het verstrijken van de deadlines van de fiscale en commerciële wetgeving.

8. Bekendmaking van persoonsgegevens en ontvangers 

We zullen geen persoonsgegevens bekendmaken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er een wettelijke reden is voor toestemming, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn gegevens bekend te maken (informatie aan wetshandhavingsinstanties en rechtbanken; informatie aan overheidsinstanties die gegevens ontvangen op basis van wettelijke voorschriften, zoals sociale verzekeringsinstanties, belastingautoriteiten, enz.) of als we derden inschakelen die gebonden zijn aan beroepsgeheim om onze vorderingen af te dwingen. We delen jouw persoonsgegevens met de volgende ontvangers: 

 • We gebruiken verwerkers om persoonsgegevens namens ons te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden, die de persoonsgegevens altijd namens ons verwerken. We behouden altijd controle over de respectievelijke persoonsgegevens en blijven de verwerkingsverantwoordelijke. 
 • Voor de verwerking van betalingen in het kader van bestellingen sturen we betalingsgegevens naar banken en betalingsdienstaanbieders indien vereist door de betaalmethode. 
 • We kunnen persoonsgegevens in individuele gevallen doorgeven aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten, andere overheidsinstanties, belastingadviseurs en advocaten, voor zover dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is.

9. Geautomatiseerde besluitvorming 

We zullen jouw persoonsgegevens niet gebruiken om geautomatiseerde beslissingen (inclusief profilering) over jou te nemen die juridische gevolgen voor jou hebben of op een vergelijkbare manier aanzienlijk op jou van invloed zijn.  

10. Jouw rechten 

Je hebt de volgende rechten.

a. Recht op informatie  

Conform Artikel 15 van de AVG heb je het recht om kosteloos informatie op te vragen over jouw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Dit stelt je ook in staat om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die we over jou verwerken en te controleren of we deze op een wettige manier verwerken.

b. Recht op rectificatie 

In het geval van onjuiste gegevens heb je het recht op rectificatie in overeenstemming met Artikel 16 van de AVG. We zijn verplicht om de correctie onverwijld uit te voeren. 

c. Recht op beperking van verwerking 

Op grond van Artikel 18 van de AVG heb je het recht om te verzoeken de verwerking te beperken. Dit stelt je in staat om de opschorting van de verwerking van jouw persoonlijke informatie te eisen, bijvoorbeeld als je wilt dat we de nauwkeurigheid ervan bepalen of de basis voor verwerking. 

d. Recht op verwijdering 

Overeenkomstig Artikel 17 van de AVG heb je het recht om te eisen dat we jouw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of, als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, je jouw toestemming hebt ingetrokken. In dit geval moeten we stoppen met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens en deze uit onze IT-systemen en databases verwijderen. Een recht op verwijdering bestaat niet voor zover: 

 • de persoonlijke gegevens niet kunnen worden verwijderd vanwege een wettelijke verplichting of moeten worden verwerkt vanwege een wettelijke verplichting; of 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig Artikel 20 van de AVG heb je onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt, over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

f. Recht van bezwaar 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen (of die van een derde) en er redenen zijn die voortkomen uit jouw specifieke situatie op basis waarvan je bezwaar wilt maken tegen de verwerking op die basis. In het bijzonder heb je het recht om bezwaar te maken als we jouw gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.

g. Recht om toestemming in te trekken in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming

Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking. 

h. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van jouw verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot jou in strijd is met de AVG.  

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en uitkomst van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep op grond van artikel 78 van de AVG.

11. Contact 

Als je vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van je persoonlijke gegevens, of als je informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens wilt, of als je algemene vragen en suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan rechtstreeks contact met ons op: 

SoSafe GmbH 
Lichtstr. 25a 
50825 Keulen
Duitsland 
E-mail: info@sosafe.de 

De aangestelde functionaris voor gegevensbescherming is de heer Sebastian Herting, externe functionaris voor gegevensbescherming, die te bereiken is via dpo@sosafe.de. 

Directie: Dr. Niklas Hellemann, Lukas Schaefer, Felix Schürholz 

Handelsregister: HRB96220, Kantonrechter Keulen 

Status: januari 2023 

Verplichte informatie volgens Artikel 13 van de AVG 

Bij het eerste contact schrijft Artikel 12, 13 AVG voor dat wij je de volgende verplichte informatie over gegevensbescherming verstrekken: 

Als je contact met ons opneemt via e-mail, zullen we je persoonlijke gegevens alleen verwerken als er een legitiem belang is bij de verwerking (Art. 6 (1) (f) AVG), je hebt toestemming gegeven voor de gegevensverwerking (Art. 6 (1) (a) AVG), de verwerking noodzakelijk is voor het initiëren, tot stand brengen, inhoud geven of wijzigen van een juridische relatie tussen jou en ons (Art. 6 (1) (b) AVG) of een andere wettelijke norm de verwerking toestaat. Je persoonlijke gegevens blijven bij ons totdat je ons vraagt deze te verwijderen, je toestemming voor opslag intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na het voltooien van de verwerking van je verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen volgens belasting- en handelswetgeving, blijven onaangetast. Je hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken, gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kun je de correctie, verwijdering en onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens aanvragen. Voor details verwijzen we je naar ons privacybeleid hierboven.